A A English | Cymraeg

‘Sdim Curo Plant!

Children are Unbeatable (logo) 8cmMae Cynghrair Children are Unbeatable! y Deyrnas Unedig gyfan yn ymgyrchu i newid y gyfraith er mwyn i blant gael yr un amddiffyniad rhag cael eu curo ag oedolion, a hefyd i hyrwyddo dulliau o reoli ymddygiad plant heblaw trais. Fe lansiwyd ‘Sdim Curo Plant!/Children are Unbeatable! Cymru ym mis Medi, 2000 i gydgysylltu ac i hyrwyddo’r ymgyrch yng Nghymru. Amcanion y Gynghrair yw:

  • newid y gyfraith fel bod plant a phobl ifanc â’r un amddiffyniad rhag cael eu taro ag sydd gan oedolion
  • ymgyrch addysg gyhoeddus ynglyn â pham nad yw’n iawn taro plant
  • i rieni gael llawer o wybodaeth a chyngor a chefnogaeth ymarferol am ddulliau amgenach na ‘tharo’ a defnyddio ymagweddiad cadarnhaol tuag at fagu plant

 

Mae ‘Sdim Curo Plant! Cymru wedi cynhyrchu ffilm dan y teitl ‘Hitting people is wrong and children are people too’. Mae’r ffilm yn cynnwys nifer o arbenigwyr ac arweinwyr barn yng Nghymru yn esbonio pam maent yn credu bod arnom ni angen ddiwygio’r gyfraith yng Nghymru NAWR. Gwyliwch y ffilm ac anogwch eich cydweithwyr a’ch ffrindiau i wneud yr un peth. Os gallwch chi, ychwanegwch y ddolen â’r ffilm, https://vimeo.com/63337583, at eich gwefan neu’ch blog.

I ddysgu am ymuno â’r ymgyrch ewch i’r dudalen Ymuno â’r Ymgyrch ‘Sdim Curo Plant! neu am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch cysylltwch â: cau@childreninwales.org.uk

Os ydych yn pryderu am blentyn, ffoniwch y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant Cymru, Llinell Gymorth Amddiffyn Plant: 0808 800 5000.